Miljøstyrelsen forlænger dispensation fra EU-krav, så danske virksomheder fortsat kan sælge håndsprit

14-08-2020
Biocider Biocider

Forlængelsen af dispensationen betyder, at producenter af håndsprit fortsat kan sælge håndsprit med aktivstoffer fra leverandører, der ikke fremgår af særlig EU-liste

Miljøstyrelsen forlænger nu dispensationen fra artikel 95 kravet for hånddesinfektionsmidler indeholdende aktivstoffet ethanol eller en blanding af aktivstofferne ethanol og propan-2-ol, fordi der i Danmark forekommer et stigende smittetryk blandt befolkningen, som potentielt kan aflede en forøget efterspørgsel på håndsprit. Ud fra dette hensyn og ud fra et generelt miljø- og ressourcehensyn er det hensigtsmæssigt, at fristen for salg udvides til den 31. december 2020, så effektive håndspritprodukter ikke destrueres, og dermed imødegår dispensationen altså ressourcespild.

Dispensationen omfatter udelukkende produkter, der er produceret eller importeret inden senest 30. juni 2020, og som allerede har modtaget en dispensation fra artikel 95 kravet.

De nye frister er som følgende:

Fristen for salg fra producenter/importør til detailleddet er den 31. oktober 2020

Sidste salgsdato til slutbrugerne er den 31. december 2020.

Vejledning om lovlig markedsføring af håndsprit og hånddesinfektionsmidler:

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/vejledning-omkring-lovlig-markedsfoering-af-haandsprit-og-haanddesinfektionsmidler/