Kom til dialogmøde om REACH og CLP

05-08-2020
Kemikalier

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Miljøstyrelsens næste gratis dialogmøde om REACH og CLP den 23. september 2020.

På årets dialogmøde, der som noget nyt foregår i Odense, kan interesserede virksomheder blandt andet høre om CLP forordningens artikel 45, erfaringer med registrering i UK efter Brexit og kommende stoffer på kandidat-, godkendelses- og begrænsningslisten under REACH.

Arrangementet afholdes den 23. september kl. 12.00-16.00, og der er tilmelding senest den 11. september. 

 

Program

CLP forordningens artikel 45
Bliv informeret om de nyeste opdateringer omkring CLP-forordningens Bilag VIII, der omhandler pligter for producenter og downstreambrugere til at indberette harmoniserede oplysninger til nationale giftcentre.

Kemikalieinspektionen orienterer
Hør om Kemikalieinspektionens arbejde med desinfektionssager i forbindelse med Corona og om håndhævelsesprojektet REF 7, der omhandler registreringer under REACH.

Tjek Kemien og LIFE AskREACH
Få en status på aktiviteterne i EU-projektet LIFE AskREACH og appen Tjek Kemien, og hør, hvordan du kan bruge Tjek Kemiens database til at levere oplysninger om kandidatlistestoffer i din virksomheds produkter til forbrugerne. 

Brexit
Hør om Haldor Topsøes erfaringer med registrering i UK efter Brexit.

Ny hjemmeside med fokus på hormonforstyrrende stoffer 
Miljøstyrelsen fortæller om den nye hjemmeside, som giver et opdateret overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU.

Departementet orienterer
Miljøministeriets Departement fortæller om kommende stoffer på kandidat-, godkendelses- og begrænsningslisten under REACH. Hør også om SCIP-databasen og om arbejdet med den kommende kemiindsats 2022-2025.

 

Tilmelding

Senest 11. september 2020 på Obfuscated Email 
Bemærk, at der er et begrænset antal pladser, så tilmelding vil ske efter først-til-mølle-princippet.

Tidspunkt & sted

23. september kl. 12.00-16.00.
Miljøstyrelsen, Toldelundsvej 5, 5000 Odense.

COVID-19

Mødet afholdes i henhold til gældende COVID-19 retningslinjer, og vil evt. blive justeret i forhold til nye udmeldinger fra sundhedsmyndighederne.