Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - august 2020

10-08-2020

I dette informationsbrev kan du læse om opdatering af E-VOP samt ansøgning til ordningen for multifunktionel jordfordeling

Læs brevet her