Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - august 2020 - 2

31-08-2020

I dette brev kan du læse sidste nyt om Vandløbsrestaurering - herunder det snarlige informationsmøde. Herudover er der også information vedrørende Vådområde- og lavbundsprojekter samt en reminder om webinaret vedrørende Multifunktionel jordfordeling.

Du kan læse informationsbrevet her

Se dagsordenen for informationsmødet vedrørende Vandløbsrestaurering d. 7. september her