Alternative proteiner på menuen ved GUDP´s konference: Udsat til 2021

31-08-2020

Den 11.9.20: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har udsat sin årlige konference, som var planlagt til 12. november 2020. Konferencen bliver afholdt i 2021. Temaet er fortsat udfordringer og muligheder i alternative proteinkilder, som kan erstatte eller supplere kød i en mere klimavenlig kost.

Planter, svampe, insekter eller alger – der er mange muligheder for at finde nye proteinkilder til fremtidens fødevarer, hvis menuen skal indeholde færre traditionelle, animalske produkter.

Stadig flere forbrugere vælger at erstatte eller supplere kød- og mælkeprodukter med nye fødevarer baseret på alternative proteinkilder. De gør det typisk af hensyn til klima, miljø og sundhed eller af etiske årsager. Der er tale om en markant forbrugertrend, som gør sig gældende både i Danmark og internationalt.

De alternative proteiner har åbenlyst et stort markedspotentiale, som venter på at blive udnyttet af flere aktører i hele fødevaresektorens værdikæde. Derfor sætter GUDP-konferencen 2020 (11.9.2020: Udsat til 2021) fokus på alternative proteiner til fødevarer i et dobbelt perspektiv: Som miljøløsning og som businesscase.

Deltagerne på banen

GUDP-konferencen finder sted i Centralværkstedet i Aarhus og får en utraditionel form. Deltagerne kommer til at spille en central rolle og får lejlighed til at bidrage med forslag og ideer og gå i direkte dialog med repræsentanter fra hele fødevaresektorens værdikæde: Forbrugerne, detailhandlen, forarbejdningsindustrien og primærproduktionen.

”Vi ved, at deltagerne på vores konferencer er kompetente mennesker fra virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og andre centrale aktører i fødevaresektoren, og derfor lægger vi vægt på dialog og inddragelse,” siger GUDP´s formand Mikael Thinghuus.

”På den måde får vi bedst de nye tanker og innovative og ideer frem, og det er væsentligt for hele sektoren og også for vores arbejde i GUDP.”

GUDP støtter alternative proteiner

GUDP bevilliger hvert år sammenlagt ca. 200 mio. kr. i støtte til udviklings- og demonstrationsprojekter, som kan fremme en grøn og bæredygtig udvikling i fødevareerhvervene.

En række GUDP-projekter er allerede i gang med at udvikle ny teknologi, metoder og produkter, som kan resultere i velsmagende produkter baseret på planter, tang eller insekter. GUDP støtter projekterne, fordi de kan bidrage til at imødekomme den markant stigende efterspørgsel og samtidig lette fødevareproduktionens klimaaftryk.

I 2020 har tre nye projekter således fået tilsammen 23 millioner kroner til udvikling af proteinrige fødevareingredienser på basis af græs, lupiner, lucerne, hestebønner og østershatte.