Årets første iltsvindsrapport: Kraftigt iltsvind i mange områder

28-08-2020
Natur NOVANA Vandmiljø

Iltsvind dækker nu et dobbelt så stort havområde som på samme tid sidste år. Det viser årets første iltsvindsrapport, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Årets iltsvind begyndte tidligt i år med de første registrerede iltsvind allerede i maj. Siden blev iltsvindet bremset i juli af køligt vejr og vind. Men i august er iltsvindet vendt tilbage sammen med varmen og det mere stille vejr. Iltsvindssituationen er midt i august alvorlig for fisk og bunddyr med kraftigt iltsvind i flere områder.

Sådan kan man opsummere udviklingen i iltsvind i danske farvande, som den kan læses i den nye iltsvindsrapport fra DCE, Aarhus Universitet. Rapporten er baseret på Miljøstyrelsens målinger.

Læs iltsvindsrapporten her (PDF)

De hårdest ramte områder i perioden 1. juli til 19. august er Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. Der er iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af giftig svovlbrinte enkelte steder.

Næringsstoffer og klima i giftig cocktail  

Årsagen til det kraftige iltsvind er en høj tilførsel af næringsstoffer til havet på grund af megen nedbør i starten af året, høje temperaturer i bundvandet og overvejende svage vinde i særligt juni og august. Alt sammen forhold, der fremmer iltsvind.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 800 km2 sidst i juli og godt 3.300 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i juli en del mindre end i juli 2019, mens arealet i august var dobbelt så stort som i 2019.

""

 

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Fakta om iltsvind

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold. I de nuværende hårdest ramte områder vil det kræve flere dage med blæst at forbedre iltforholdene i de mere lavvandede områder og en længere perioder med kraftig blæst eller en storm at forbedre iltforholdene i de dybere områder.

Læs mere om iltsvind