Årets første iltsvindsrapport: Kraftigt iltsvind i mange områder

28-08-2020
Natur NOVANA Vandmiljø

Iltsvind dækker nu et dobbelt så stort havområde som på samme tid sidste år. Det viser årets første iltsvindsrapport, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Årets iltsvind begyndte tidligt i år med de første registrerede iltsvind allerede i maj. Siden blev iltsvindet bremset i juli af køligt vejr og vind. Men i august er iltsvindet vendt tilbage sammen med varmen og det mere stille vejr. Iltsvindssituationen er midt i august alvorlig for fisk og bunddyr med kraftigt iltsvind i flere områder.

Sådan kan man opsummere udviklingen i iltsvind i danske farvande, som den kan læses i den nye iltsvindsrapport fra DCE, Aarhus Universitet. Rapporten er baseret på Miljøstyrelsens målinger.

Læs iltsvindsrapporten her (PDF)

De hårdest ramte områder i perioden 1. juli til 19. august er Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. Der er iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af giftig svovlbrinte enkelte steder.

Næringsstoffer og klima i giftig cocktail  

Årsagen til det kraftige iltsvind er en høj tilførsel af næringsstoffer til havet på grund af megen nedbør i starten af året, høje temperaturer i bundvandet og overvejende svage vinde i særligt juni og august. Alt sammen forhold, der fremmer iltsvind.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 800 km2 sidst i juli og godt 3.300 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i juli en del mindre end i juli 2019, mens arealet i august var dobbelt så stort som i 2019.

""

 

Hvordan opstår iltsvind?

Fakta om iltsvind

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold. I de nuværende hårdest ramte områder vil det kræve flere dage med blæst at forbedre iltforholdene i de mere lavvandede områder og en længere perioder med kraftig blæst eller en storm at forbedre iltforholdene i de dybere områder.

Læs mere om iltsvind