Adgang til data om kemi i vandmiljøet

18-08-2020
Kemikalier

143 datablade med faglige begrundelser for fastsættelse af miljøkvalitetskriterier for kemiske stoffer i vandmiljøet, kan nu ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

skovsø

For at beskytte dyr og planter i vandmiljøet mod uacceptable mængder af kemikalier, fastsætter Miljøstyrelsen grænseværdier - i form af de såkaldte kvalitetskriterier - for en række kemiske stoffer. 

Bag hvert kvalitetskriterie er der en række beregninger, modeller og antagelser om stoffernes effekter på de dyr og planter, der lever i vandet, og det er disse beregninger, som nu kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der er lige nu adgang til 143 datablade for i alt 173 miljøfarlige stoffer.

Se listen 

Lovgrundlag

Kvalitetskriterierne er baggrund for de lovmæssigt fastsatte miljøkvalitetskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.
Læs bekendtgørelsen