Rekordstor GUDP-støtte i 2019 til grøn udvikling i fødevaresektoren

14-04-2020

Årsberetning 2019: GUDP satte rekord i 2019 med sin hidtil største uddeling af støtte til projekter, der skal fremme grøn og bæredygtig udvikling i fødevaresektoren. 45 projekter modtog til sammen 251 mio. kr.

Download GUDP´s årsberening 2019 her

Muslinger er blevet sat i sving med at bekæmpe iltsvind i fjordene, tang bliver raffineret, så det kan berige den plantebaserede menu med proteiner, og salget af andensorterings øko-grønt flytter ind på en digital platform, så skæve gulerødder og små løg havner på middagsbordet i stedet for i komposten.

Det sker alt sammen i kraft af udviklingsstøtte fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP, som i 2019 har uddelt i alt 251 mio. kr. til 45 store og små projekter. Et udvalg af projekterne bliver beskrevet i GUDP´s årsberetning for 2019, som netop er udkommet.

Bred vifte af projekter

”I GUDP´s bestyrelse er vi stolte over alt det, vi har sat i gang i 2019. Vi har støttet en bred vifte af grønne og innovative udviklings- og demonstrationsprojekter, som kan være med til at fremme bæredygtig udvikling i hele fødevareerhvervet fra primærproduktion over forædling og forarbejdning til afsætning,” siger formanden for GUDP´s bestyrelse, Michael Thinghuus.

”Vi appellerer til virksomheder i alle kategorier, både de store koncerner med solide markeder og de små start-ups med få ansatte, men med mange gode ideer. Det er vi meget tilfredse med, og vi er også glade for at se de mange gode, resultatorienterede samarbejder mellem universiteter og erhvervsliv,” siger han.

Blandt de mere investeringstunge projekter, GUDP har støttet i 2019, er robotter og digitalisering, som skal effektivisere arbejdsprocesser i landbruget og forarbejdningsindustrien, så man undgår spild og udnytter ressourcerne mere effektivt.

Listen omfatter også nye metoder og teknologier til at reducere behovet for pesticider i landbrug og gartneri, forædling af plantesorter, der kan udnytte gødningen bedre, så mindre kvælstof bliver udledt til miljøet og nye midler til at fremme husdyrs sundhed uden brug af antibiotika.

Økologi og grøn bioraffinering

Bestyrelsen modtog i alt 104 ansøgninger i de to ordinære ansøgningsrunder og imødekom næsten hver tredje. 34 nye projekter fik tilsagn om et samlet tilskud på 187,3 mio. kr. Derudover blev der uddelt 30,7 mio. kr. til økologiprojekter under den særlige økologipulje Organic Research, Demonstration and Development (ORDD 5), mens tre europæiske samarbejdsprojekter blev støttet med 3,7 mio. kr.  

I 2019 var der desuden 29 mio. kr. til to store perspektivrige projekter, som skal etablere grønne bioraffineringsanlæg i fuld skala. Midlerne kommer fra ekstraordinære bevillinger øremærket formålet.

”Vi har over en årrække støttet udviklingen af grøn bioraffinering med mere end 100 mio. kr., og nu ser vi i bestyrelsen frem til at følge projekterne. Vi glæder os til at få afklaret, om grøn bioraffinering kan føre til, at græs erstatter en del af kornarealet, og om det har de positive effekter på klima og miljø, som vi forventer,” siger Mikael Thinghuus.

Læs mere om årets projekter i GUDPs årsberetning 2019 på www.gudp.dk