Projektmidler til etablering af ERFA grupper om præcisionssprøjtning

27-04-2020
Pesticider

I regi af Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi udbyder Miljøstyrelsen nu midler til etablering og drift af ERFA-grupper. Hovedfokus skal være, at få flere jordbrugere til at tage de nye teknologier til præcisionssprøjtning i anvendelse.

De første to år af Partnerskab for sprøjte- og Præcisionsteknologi har vist, at netop udfordringerne med at anvende præcisionsteknologien til udbringning af pesticider i praksis har medført, at mange ikke er kommet i gang.

Det er vigtigt for Miljøstyrelsen, at den teknologi, der kan reducere pesticidforbrug og belastning væsentlig, bliver taget i brug. Mange nyere sprøjter er forberedt til at kunne anvende præcisionsteknologier og lidt ældre sprøjter kan moderniseres, så de kan benytte teknologierne. Derfor ønsker Miljøstyrelsen nu, at man byder ind med tilbud på projekter om etablering af en eller flere ERFA grupper. Via dette link ses beskrivelsen af opgaven, en skabelon til brug for fremsendelse af tilbud og beskrivelse af hvordan modtagne tilbud vurderes.

Tilbud modtages frem til torsdag den 14. maj ved indsendelse af tilbud på mail til Obfuscated Email

Tidligere indgåede kontrakter for 2020 og leverancer for 2019

Miljøstyrelsen har tidligere i 2020 indgået kontrakter for 13 projekter i regi af Partnerskab om præcisionssprøjtning for i alt ca. 1.6 mio. kr. Du kan via linket ovenfor se oplysning om titler og projektledere for de finansierede projekter.

Leverancer, for projekter gennemført i regi af partnerskabet, som blev afsluttet i 2019, kan du også læse via linket ovenfor.