På sporet af Sydafrikas skjulte vand

30-04-2020
Vand i hverdagen Grøn virksomhed

Vand fra Sydafrikas undergrund kan hjælpe mod tilbagevende tørke i et land, hvor man ellers normalt satser på overfladevand som drikkevand.

Lokale pumper vand op fra en vandboring i Sydafrika. Foto: Miljøstyrelsen.

Et dansk projekt skal få sydafrikanerne til at bruge deres grundvand som drikkevand.

Tilbagevendende tørke har de senere år givet problemer med vandmangel for sydafrikanerne, der traditionelt har brugt overfladevand til drikkevand. Her kommer grundvandet ind i billedet.

”Mange steder i Sydafrika er der masser af vand i undergrunden, men det ligger i nogle sprækker i klippegrunden. Vi hjælper med at udvikle teknikker til at finde ud af, hvor man skal bore for at få de bedste og mest vandrige boringer,” fortæller projektleder Philip Grinder Pedersen, fra Miljøstyrelsen, der støtter projektet.

Computermodel afslører grundvandet

Danske ingeniører fra Rambøll A/S afprøver som led i projektet modeller udviklet til danske forhold til at beregne, hvor vandet befinder sig i den sydafrikanske undergrund.

”Traditionelt har Sydafrika ikke interesseret sig ret meget for grundvandet. Fokus har hovedsageligt været på at rense overfladevand fra floder til drikkevand. Omvendt er Danmark ret enestående i verden, fordi vi gennem mange år har satset hårdt på grundvandet, siger projektleder Tillie Madsen fra Rambøll.

""

Model af undergrunden i Danmark. I Sydafrika består undergrunden primært af lag af hårde sandsten og skifer. Illustration: Miljøstyrelsen/Rambøll

Bedre forsyning til udsatte

Bedre og mere bæredygtig udnyttelse af grundvandet vil bidrage til en mere sikker drikkevandsforsyning i Sydafrika. Det vil især gavne den ofte ret fattige landbefolkning, som i tørketider bruger mange ressourcer på at bringe vand langvejsfra hjem til husholdningerne. Det kan også modvirke, at storbyer som Cape Town i fremtiden løber tør for drikkevand.

Projektet er en del af det danske sektorsamarbejde mellem Danmark og Sydafrika. Oprindeligt var planen at starte projektet op med et besøg i Sydafrika, så Rambøll ved selvsyn kunne se området. Coronasituationen betød, at de planer måtte skrinlægges.

”Vi har i stedet holdt fælles planlægningsmøder via video, som har fungeret over al forventning, og har aftalt at trække på lokale eksperter og vente med et besøg til efter krisen er forbi,” fortæller Philip Grinder Pedersen.