Nyt strømlinet tilskud til mindre vandløbsprojekter

02-04-2020
Natur Vandmiljø

Der er minimalt papirarbejde i forbindelse med den nye tilskudsordning til restaurering af mindre vandløb.

Mindre vandløb med udlagte sten. Foto: Kristine Mulbjerg, Miljøstyrelsen

Fjernelsen af spærringer, plantning af træer ved vandløb og udlægning af store sten og gydegrus til fiskene.

Det er noget af det, som man kan få tilskud til med hjælp fra den nye nationale ordning for vandløbsrestaurering af mindre vandløbsprojekter.

Ordningen har i 2020 et forventet budget på 25 mio. kroner.  

"Den nye nationale ordning har været meget efterspurgt i kommunerne, der har ønsket en ordning med minimalt papirarbejde. Så vi håber, at den nye ordningen kan bidrage til at sætte skub i mange gode vandløbsrestaureringer," siger funktionsleder Katrine Hahn Kristensen fra Miljøstyrelsen.

Man har kunne gøre ordningen så enkel, fordi den er finansieret af rent nationale midler, og der derfor ikke er EU-krav til dokumentation, kontrol og lignende.

Find vejledning om tilskud til national vandløbsrestaurering her  

Tilskud til store vandløbsprojekter

Parallelt med den nye nationale ordning til små vandløsbsprojekter kører den oprindelige tilskudsordning til de store vandløbsprojekter. 

Her ydes der tilskud til projekter i vandløb, der er over to meter bredde. Desuden kan man få tilskud til genslyngning og åbning af rørlagte strækninger i de smalle vandløb. Her finansierer EU i hele vandplanperioden med 210 mio. kr. via den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

EU stiller krav om dokumentation for lønninger for personale i hele perioden og for, at der ikke er overlap med andre ordninger.

Både den nye nationale ording og tilskud til store vandløbsprojekter giver tilskud til projekter i vandløb, som er udpeget i indsatsprogrammet for vandområdedistrikter. Projekterne skal sikre målopfyldelse af EU’s vandrammedirektiv.

 

Yderligere oplysninger