Ny rapport om sporing af affald (MW) gennem behandlingskæden til den endelige genanvendelse

27-04-2020
Affald

Rapporten undersøger, hvor i genanvendelseskæderne det ikke længere er muligt at opgøre, hvor meget af det indsamlede husholdnings- og husholdningslignende affald (MW) der genanvendes.

De reviderede affaldsdirektiver fra EU stiller nye krav til den måde, hvorpå man opgør genanvendelse af affald, hvor affald efter de reviderede direktiver først anses for genanvendt, når det indgår i den endelige oparbejdning. Som følge heraf kræver den nye opgørelsesmetode, at medlemslandene skal kunne følge affaldet gennem behandlingskæden frem mod den endelige oparbejdning.

Nærværende rapport forsøger at kortlægge, hvor langt man kan spore affaldet gennem dets behandlingskæde mod genanvendelse, og typen af affald der undersøges er affaldsfraktioner tilhørende husholdnings- og husholdningslignende affald. Sporbarheden af fraktionerne papir, pap, glas, metal, plastik, træ og tekstiler er således undersøgt via interview med i alt 19 danske og europæiske affaldsaktører, der enten indsamler, sorterer eller oparbejder en eller flere af de pågældende affaldsfraktioner. Desuden undersøger rapporten, hvor i behandlingskæderne gennemsnitlige tabsrater kan anvendes, når det ikke længere er muligt at spore affaldet.

 

Læs hele rapporten her: Sporing af genanvendelse