Midlertidig dispensation for miljøzonereglerne forlænges

14-04-2020

Den midlertidige dispensation for miljøzonereglerne forlænges frem til og med den 10. maj 2020.

Som regeringen oplyste på pressemøde den 6. april, sker der, som følge af COVID-19, kun en forsigtig og kontrolleret genåbning af Danmark frem mod den 10. maj. Derfor bliver den midlertidige dispensation for miljøzonereglerne forlænget tilsvarende med henblik på at støtte en hurtig levering af varer til butikkerne.

Der er i dag miljøzoner i København/Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Med miljøzonerne stilles der krav om, at de ældste dieseldrevne lastbiler og busser skal have et partikelfilter for at må køre i zonen.

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at der er helt særlige omstændigheder, som nødvendiggør, at den midlertidige dispensation forlænges.

Dispensationen gælder for lastbiler, som benyttes til levering af dagligvarer. Lastbiler, der ikke efterlever partikelfilterkravet, kan dermed få adgang til miljøzonerne.

Dispensationen forlænger den tidligere meddelte dispensation. Dispensationen træder i kraft pr. 15. april og vil være gældende i en tidsbegrænset periode til og med 10. maj.

For yderligere oplysninger:

Jytte Boll Illerup, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 20 68 07 31