Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - april 2020

02-04-2020

I dette informationsbrev kan du læse sidste nyt vedr. Helhedsprojekter, Multifunktionel jordfordeling, Vandløbsrestaurering samt Lavbundsordningen.

Du kan læse informationsbrevet her