Hvem har gjort den største indsats for Nordens biodiversitet?

20-04-2020
Friluftsliv Natur

Du kan stadig nå at nominere din kandidat til Nordisk råds miljøpris 2020. Sidste frist 13. maj.

Arkivfoto. Per Fløng.

I år går miljøprisen på 350.000 kroner til en, som har gjort en særlig indsats for at sikre en mere rig natur til gavn for vores fælles fremtid.

Her kan du udfylde dit forslag til Nordisk Råds miljøpris 2020 Det skal ske senest 13. maj.

Kandidaten kan være en nordisk virksomhed, organisation eller person, som opererer i Norden eller er relateret til parter uden for Norden. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv på bevarelse af biodiversiteten.

Miljøstyrelsen er formand for den danske priskomité.

Nordisk natur under pres

Årets tema er biologisk mangfoldighed, fordi tabet af arter og økosystemer aldrig har været større. Forarmningen af naturen og tab af biodiversitet kan være en trussel mod vores velfærd.

Naturområder med mange arter og habitater er bedre rustet til at tilpasse sig klimaforandringerne. Mange og forskellige bestøvere er en vigtig forudsætning for vores fødevareproduktion. Biodiversitet i vores livsmiljø gavner vores helbred.

Naturen i de nordiske lande er smuk, og vi har en lang tradition for at værne om den. Men vi gør ikke nok for at værne om biodiversiteten.

Både naturlige miljøer og bebyggede områder kræver innovative og effektive løsninger, som kan øge mangfoldigheden af gener, arter og habitater, og visse steder er der endda behov for nye økosystemer.

Årets miljøpristema afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land

Vinderen offentliggøres i Reykjavik den 27. oktober 2020 i forbindelse med Nordisk Råds session i Island.