Høring af vejledning til afkobling fra kloak og decentral rensning med udledning af industrispildevand

14-04-2020
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til en vejledning om processer og regler, når en virksomhed ønsker at afkoble sit spildevand fra forsyningsselskabets kloaksystem og udlede det direkte efter egen rensning. Udkast til vejledningen sendes nu i høring.

Formålet med vejledningen er, at understøtte de kommunale sagsbehandlere i deres administration af gældende lovgivning og at give virksomhederne bedre mulighed for nemt at kunne sætte sig ind i processer og regler der indgår i sagsbehandlingen i forbindelse med egen rensning og afkobling.

Vejledningen er således en oversigt over eksisterende regler, som skal tages i betragtning i forbindelse med afkobling, og indeholder bl.a. afsnit om planlægning, Natura 2000, VVM samt betalingsregler. I en række tilfælde henviser vejledningen til mere detaljerede beskrivelser i andre vejledninger.

Link til høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63872