Hånddesinfektion tilbagekaldes

03-04-2020

Miljøstyrelsen tilbagekalder hånddesinfektion fra virksomheden Nowocoat A/S.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 2. april 2020 påbudt virksomheden Nowocoat at tilbagekalde produktet ”Hånddesinfektion PR.nr 4263343” fra forhandlere og brugerne.

”Nowocoat A/S har ikke fremsendt en fyldestgørende dokumentation for, at produktet Hånddesinfektion PR. nr. 4263343 er virksomt over for bakterier og vira,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Nowocoat A/S skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til alle forhandlerne og indkøbere, som har købt produktet under navnet "Hånd Desinfektion – Refill, PR nr.: 4263343" til videre salg inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen at efterkomme påbuddet (2 dage) og inden 3 dage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddet er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies