Hånddesinfektion tilbagekaldes

03-04-2020

Miljøstyrelsen tilbagekalder hånddesinfektion fra virksomheden Nowocoat A/S.

Opdateret pr. 2. februar 2022 med nedentående oplysninger;

Biotech Force ApS efterlever nu kemikalielovgivningens krav for så vidt angår produktet "Hånddesinfektion PR nr. 4263343".

Desuden har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fra Biotech Force ApS modtaget den fornødne dokumentation for, at det meddelte påbud er efterkommet og anser dermed påbuddet for efterkommet. 

------- 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 2. april 2020 påbudt virksomheden Nowocoat at tilbagekalde produktet ”Hånddesinfektion PR.nr 4263343” fra forhandlere og brugerne.

”Nowocoat A/S har ikke fremsendt en fyldestgørende dokumentation for, at produktet Hånddesinfektion PR. nr. 4263343 er virksomt over for bakterier og vira,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Nowocoat A/S skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til alle forhandlerne og indkøbere, som har købt produktet under navnet "Hånd Desinfektion – Refill, PR nr.: 4263343" til videre salg inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen at efterkomme påbuddet (2 dage) og inden 3 dage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddet er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.