Flere hånddesinfektionsprodukter tilbagekaldes

22-04-2020
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen tilbagekalder igen i dag flere hånddesinfektionsprodukter, hvor virksomhederne ikke overholder loven.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 21. april 2020 påbudt virksomheden JFN.dk straks at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Biolyte” fra forhandlere og brugere.

Det samme gælder virksomheden Envirolyte Technology ApS, som straks skal tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”ANK-Anolyte” fra forhandlere og brugere.

For begge produkter gælder det, at aktivstoffet ”Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis” ikke er godkendt af EU til hånddesinfektionsprodukter. 

”Begge virksomheder har solgt et hånddesinfektionsprodukt, hvor aktivstoffet er ”Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis”, hvilket ikke er godkendt af EU. Derved har virksomhederne fortaget markedsføring af ulovlige produkter, ligesom det er ulovligt at anvende produkterne jf. biocidreglerne,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at virksomhederne skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til forhandlere og brugere, som har købt produkterne inden for det sidste år fra dags dato, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (to hverdage) og inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddene er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.