Evaluering af ansøgnings- og tilladelsesmodel samt vederlag for råstofindvinding fra hav

16-04-2020
Råstoffer

Ny rapport med resultater af evaluering af råstoflovens tilladelsesmodel for råstoffer, som indvindes på havet.

De nuværende regler for råstofindvinding på havet blev indført i 2010 og justeret i 2015. For at undersøge om formålene med lovændringen er opnået er der gennemført en evaluering af reglerne. Resulaterne af evalueringen kan læses i rapporten:

"Evaluering af ansøgnings- og tilladelsesmodel samt vederlag for råstofindvinding fra hav"

Rapporten kan også findes her: Læs mere om evalueringen og rapport