Danmarks nye trækfugl ”sydlig blåhals” kommer vidt omkring

30-04-2020

Den smukke lille trækfugl, sydlig blåhals, er en ny ynglefugl i Danmark, som har bredt sig hastigt fra Tyskland op gennem Jylland og nu også enkelte steder øst for Storebælt. Den kan i øjeblikket ses flere steder i Danmark – og nye meldinger fra Ringmærkningscentralen viser, at den har besøgt den Iberiske halvø i efteråret.

Foto: Sydlig blåhals kendes fra den nordlige blåhals på den hvide plet midt i det blå bryst. Foto Jesper J. Madsen.

Trækfuglen sydlig blåhals er glad for de sydvestlige egne. Det viser de to første tilbagemeldinger fra udlandet af sydlig blåhals ringmærket i Danmark. Meldingerne viser, at den danske bestand sandsynligvis trækker mod sydvest om efteråret. Dette er modsat til den nordlige blåhals, en underart fra skandinaviske fjelde, som trækker mod sydøst helt til Indien.

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum har for nyligt modtaget oplysninger om de to udenlandske fund. Begge fugle er ringmærket i yngletiden i Danmark af museets korps af frivillige ringmærkere.

Den ene fugl blev ringmærket den 17. juli 2019 i Thy og blev fanget af en fransk ringmærker 44 dage senere (30. august) nær Messanges i det sydvestlige Frankrig, 1.610 km fra mærkningsstedet i Thy.

Den anden fugl blev ringmærket den 15. maj 2019 syd for Ribe og blev fanget af en spansk ringmærker fem måneder senere (12. oktober) nær Valencia i det sydøstlige Spanien, godt 1.895 km fra mærkningsstedet ved Ribe.

Begge genfund er på et tidspunkt, hvor blåhals er på træk. Man ved, at de to underarter af blåhals overvintrer fra Middelhavsområdet og Afrika mod øst til Sydøstasien. De to udenlandske genfund af sydlig blåhals ringmærket i Danmark, tyder på, at fugle fra den nye danske ynglebestand sandsynligvis trækker mod sydvest til den Iberiske Halvø om efteråret. Om de overvintre dér eller i Nordvestafrika eller i Vestafrika er fortsat uvist.

Her i april er de sydlige blåhalse netop ankommet til sine ynglepladser i Danmark og synger på livet løs i de tidlige morgentimer. De fleste yngler i det sydvestlige Jylland, hvor eksempelvis Magisterkog eller Sølsted Mose er gode steder at se arten. I det østlige Danmark er det muligt, med forsigtighed, i øjeblikket at se og høre enkelte fugle bl.a. ved Holløse Bredning nær Tisvilde og Korevlerne i Odsherred.