Beskyt dig når du gør-det-selv

16-04-2020
Kemikalier Borger

Miljøstyrelsen har som opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2018 igen undersøgt afgasning af kemiske stoffer fra overflader, som er behandlet med gør-det selv produkter. Formålet har været at indsamle yderligere viden om endnu flere produkter.

Resultaterne viser igen, at det er vigtigt, at man beskytter sig med åndedrætsværn, når man anvender med opløsningsmiddelbaserede produkter. Derudover er det vigtigt at lufte godt ud i perioden efter arbejdet er udført for at fjerne kemikaliedampene fra indeklimaet.

Især gravide bør undgå renoveringsprojekter i hjemmet. Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at to malinger, som nu er fjernet fra markedet, kan afgasse for høje koncentrationer af stoffet 2-Ethylhexansyre helt op til 28 dage efter, at arbejdet er blevet udført. Stoffet blev afgasset i koncentrationer, som kan medføre fosterbeskadigende effekter hos gravide. 

Miljøstyrelsen har målt afgasning fra overflader, som blev behandlet med 20 forskellige produkter som maling, spartelmasse og lignende i op til fem timer, tre dage og 28 dage efter arbejdet blev udført. Der viste sig at være en del produkter, som afgassede høje niveauer af organiske forbindelser i de første timer og dage efter, at arbejdet blev udført. De organiske forbindelser kan være slimhindeirriterende, og Miljøstyrelsen anbefaler derfor brug af åndedrætsværn og udluftning.

For de to produkter som afgassede for høje niveauer af det fosterbeskadigende stof, har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion påbudt virksomheden at trække produkterne tilbage fra markedet. 
Læs advarsel mod de to malinger

Læs rapporten "Følgeprojekt om kortlægning og risikovurdering af kemiske produkter anvendt under ”gør-det-selv projekter” i hjemmet"

Gode råd til at undgå kemiske dampe, når du gør-det-selv

Flere gør-det-selv produkter afgasser kemi, og det er stoffer, der kan skade dig, hvis du ikke beskytter dig ordentligt under og efter arbejdet. Tjek derfor altid etiketten, tag et åndedrætsværn på og luft godt ud, når du arbejder med blandt andet opløsningsmiddel baserede produkter.

  • Brug åndedrætsværn, når du anvender opløsningsmiddelbaserede produkter.
  • Brug så vidt muligt vandbaserede produkter og produkter, som er indeklimatestede
  • Luft grundigt ud under og efter arbejdet – helst i flere dage efter arbejdet er blevet udført

 Læs videre i vores temasektion om hvordan du beskytter dig, når du gør det selv.

Yderligere information

Funktionsleder
Elisabeth Paludan

Advarsel mod sundhedsskadelig maling

Som resultat af den nye undersøgelse har Miljøstyrelsen i starten af april 2020 advaret forbrugerne mod to malingsprodukter.
Læs advarslen

Andre rapporter om gør-det-selv-produkter

Miljøstyrelsen udgav i 2018 rapporten "Kortlægning og risikovurdering af kemiske produkter anvendt under ”gør-det-selv projekter” i hjemmet.", som den nye undersøgelse følger op på.