Stikprøvekontrol: Kun få problematiske ftalater i legetøj

10-09-2019

To ud af 64 analyserede stykker legetøj indeholdt problematisk kemi.

Arkivfoto af legetøj: Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens stikprøvekontrol i 2018 af plastlegetøj fra danske forhandlere og danske hjemmesider viste for høje koncentrationer af problematiske ftalater i to stykker legetøj ud af 64 analyserede. Der blev fundet to stykker legetøj, der ikke var korrekt CE-mærket. De sager blev overdraget til Sikkerhedsstyrelsen

Miljøstyrelsen gennemførte i 2018 en kontrol af indholdet af plastblødgørerne ftalater og SCCP i legetøj og småbørnsartikler. Under kampagnen blev der kontrolleret i alt 64 legetøjsprodukter, udtaget hos 19 forskellige forhandlere, både fra fysiske legetøjsbutikker og legetøjsforhandlere, der sælger legetøj fra danske hjemmesider samt fra fysiske butikker, der forhandlede legetøj som en sideaktivitet (f.eks. byggemarkeder).

Efter analyserne kunne det konstateres, at der ikke var indhold af SCCP i de kontrollede produkter. Derimod blev der fundet for højt indhold af flere problematiske ftalater i to legetøjsprodukter ud af 64 kontrollerede.

Forhandlerne af de to legetøjsprodukter med for højt niveau af problematiske ftalater valgte selv at standse salget. Miljøstyrelsen fremsendte efterfølgende en indskærpelse af reglerne til de to forhandlere. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at indholdet af ftalater i de pågældende produkter udgjorde en sådan risiko, at det gav anledning til at produkterne skulle tilbagekaldes fra forbrugerne.

 

FAKTA

Om ftalater

Ftalater anvendes primært som blødgørere i produkter der består af PVC. En række ftalater er problematiske da de kan virke hormonforstyrrende for mennesker, og skade vores forplantningsevne. Indholdet af ftalater i legetøj er derfor reguleret i både EU og i Danmark.

Om SCCP

SCCP (kortkædede klorparaffiner) har tidligere været anvendt som blødgører i plast.  SCCP er forbudt i forbrugerprodukter, herunder også i legetøj. Formålet med at medtage SCCP i denne kontrol var at kontrollere, om SCCP stadig anvendes som blødgører i legetøj og småbørnsprodukter lavet af blødt plast.

Analyseresultaterne

Et fodboldkroketspil

Kemikalieinspektionen udtog et fodboldkroketspil beregnet til børn over 3 år til at spille udendørs i haven. Fodboldkroketspillet bestod af 4 bolde af farverne rød, gul, grøn og blå, målpinde, samt metal buer hvor boldene skal sparkes igennem. Analyserne viste, at den gule bolds ydre materiale indeholdt 0,82 % DBP (Dibutyl ftalat), og at den blå bolds ydre materiale indeholdt 0,69 % DBP og 7,8 % DINP (di-»isononyl«phthalat). Dette er i strid med reglerne, da ftalaterne DBP og DINP er reguleret i den europæiske REACH forordning med et tilladt maksimalindhold på 0,1 %. Der blev desuden konstateret et indhold af ftalaten DIOP i begge bolde, men denne ftalat er kun reguleret i legetøj til børn under 3 år.

En trehjulet babycykel

Kemikalieinspektionen udtog en trehjulet cykel beregnet til børn i alderen 1,5 – 3 år. Analysen viste, at cyklens håndtag indeholdt 23 % didecyl phthalate. Ftalaten didecyl phthalate er reguleret i Danmark, og må ikke indgå i legetøj i koncentrationer over 0,05 % til børn mellem 0-3 år.

Manglende CE mærkning

Kemikalieinspektionen fandt 4 produkter af de 64 kontrollerede produkter, der var uden CE-mærkning. Disse sager blev videresendt til Sikkerhedsstyrelsen, der vurderede, at to af produkterne burde CE-mærkes med aldersgrænse over 3 år. For det ene produkts vedkommende endte sagen med et påbud om tilbagetrækning fra markedet. Forhandleren af det andet produkt meddelte, at de standsede salget. Sagen blev derfor afsluttet på den baggrund.