Pesticidrest skader ikke arveanlæggene

16-09-2019
Vand i hverdagen Pesticider

Ny undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke, som først frygtet, skader arveanlæggene. Miljøstyrelsen justerer derfor grænseværdien for stoffet til det normale niveau for pesticider i drikkevand.

Arkivfoto: Colourbox

Der er ikke en særlig sundhedsrisiko ved pesticid-nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det viser nye studier af stoffet udført af kontraktlaboratorier for producenten Syngenta.

På den baggrund har DTU Fødevareinstituttet opdateret den sundhedsmæssig vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Miljøministeriet ændrer snarest muligt drikkevandsbekendtgørelsen, så kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 mikrogram/liter til det generelle krav for pesticider på 0,1 mikrogram/liter.

Undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke giver skader på arveanlæggene, og at det er derfor ikke nødvendigt at fastholde det særligt lave kvalitetskrav på 0,01 µg/L.

Det vil fortsat være et krav, at vandforsyningerne skal kontrollere for stoffet.

Grænseværdi sat ekstra lavt

Miljøstyrelsen informerede tilbage i april 2019 alle landets kommuner om, at drikkevand hurtigst muligt skulle testes for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det skete efter fund af stoffet i drikkevand og efter, at en sundhedsmæssig vurdering af stoffet viste, at det ned til en grænseværdi på 0,01 mikrogram/liter ikke kunne afvises, at det kunne skade arveanlæggene og derfor være sundhedsmæssigt problematisk at indtage vandet.

For at kunne bekræfte eller afkræfte om stoffet var sundhedsfarligt, skulle der laves flere undersøgelser. Resultatet foreligger nu og viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre er mindre farligt end først antaget.

Fakta om clorothalonil

Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

I EU er det i marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der havde godkendte midler med stoffet.

 Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det kan have været lovligt anvendt i mindre omfang som biocid i træmaling og bundmaling til både. Disse anvendelser var tidligere ikke godkendelsespligtige. Stoffet er ikke ansøgt inden for fristen efter biocidreglerne i EU, og alle biocidanvendelser blev forbudt i 2011.

Yderligere oplysninger

Niels Bjørkbom

funktionsleder
Vandforsyning