Nyt liv til brugt isolering og emballage af flamingo

17-09-2019
Affald

Det Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har støttet et projekt om genanvendelse af brugte flamingo-lignende materialer, som er fremstillet af ekspanderet polystyren (EPS).

Projektet har udviklet en container, som kan presse luft ud af materialet direkte på genbrugspladsen. Den sammenpressede EPS kan bruges i produktionen af ny EPS, som er konkurrencedygtig på pris og kvalitet. Det miljømæssige potentiale ved genanvendelse er estimeret til en CO2-reduktion på 27 tons om året i forhold til fremstilling af nye polystyren råvare ved indsamling af 15 tons EPS. Undersøgelser viser, at der i Danmark er et potentiale for genanvendelse af EPS på op til 4.000 ton pr. år svarende til en mulig CO2 reduktion på omkring 7.000 tons om året i forhold til fremstilling af jomfrueligt EPS.

Læs hele rapporten her