Kommuner bekæmper ukrudt og invasive plantearter på forskellig vis

18-09-2019

Miljøstyrelsen offentliggør en rapport baseret på 15 kommuners erfaringer med at bekæmpe ukrudt og invasive plantearter. Nogle kommuner er f.eks. lykkedes med at udfase brugen af pesticider, mens andre har genindført dem.

Kommunerne har mange forskellige redskaber at ty til, når de skal forsøge at holde fortove, veje, stier, og pladser fri for ukrudt og naturen fri for invasive arter. Ud over en række forebyggende tiltag, er der udbredt brug af gasbrændere og flere nyere typer udstyr baseret på varmt vand, skum og damp. I tillæg benytter nogle kommuner spotsprøjter, der med pesticider kun sprøjter præcist der, hvor ukrudtet vokser.

Da Miljøstyrelsen i 2018 offentliggjorde rapporten ”Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2016”, der bl.a. angiver pesticidforbruget i landets kommuner, blev det besluttet, at der også skulle udarbejdes en case-analyse af kommunernes udfordringer og erfaringer med bekæmpelse af ukrudt på belægninger og bekæmpelse af invasive arter.

Rapporten ”Bekæmpelse af ukrudt på belægninger og bekæmpelse af invasive arter – en case-analyse af kommunernes erfaringer” er nu færdig. Den er udarbejdet af Københavns Universitet og er baseret på bl.a. interviews med 15 kommuner.

15 kommuners erfaringer

Rapporten giver et indblik i de 15 kommuners bekæmpelsesstrategier, de anvendte bekæmpelsesmetoder, bevæggrunde for valg af forebyggende metoder og bekæmpelses metoder, om effekten af bekæmpelsen og de udfordringer kommunerne oplever. Den angiver, hvordan nogle kommuner er lykkedes med helt at udfase brugen af pesticider, men beskriver også nogle kommuners politiske og økonomiske bevæggrunde for at fastholde eller genindføre brugen af pesticider mod ukrudt på belægninger og mod invasive arter. Endelig indeholder rapporten en række forslag til videre indsatser på området.

Stor variation kommunerne imellem

Rapporten viser, at der er stor forskelle på hvilke metoder, de enkelte kommuner lykkes med at bruge. Nogle kommuner har god erfaring med fx én type termisk bekæmpelse, mens andre kommuner har dårlig erfaring med den samme bekæmpelsesmetode. Årsagen til de forskellige erfaringer er bl.a., at kommunerne har forskellige krav til kvaliteten af renholdelsen af deres stier og fortove, der er forskel på hvor hyppigt de vælger at bekæmpe ukrudt, hvornår de gør det, og der kan være forskelle i typen af belægninger og forskel på, om de er konstrueret korrekt og vedligeholdt, og om der benyttes forebyggende tiltag som fx fejning.

Læs om kommuners erfaringer og udfordringer i rapporten

Læs den seneste opgørelse af pesticidforbrug på offentlige arealer her (offentliggjort i 2018)

Kontakt:

Specialkonsulent Anita Fjelsted, Obfuscated Email , tlf.: 41 27 20 94