14 millioner kroner til udvikling af nye pilotanlæg til grøn bioraffinering

19-09-2019

GUDP indkalder ansøgninger til projekter, som udvikler pilotanlæg til grøn bioraffinering i fuld skala.

En ny pulje med 14 mio. kr. til udvikling af fuldskala prototypeanlæg til grøn bioraffinering er nu åben for ansøgninger. De nye midler supplerer en tidligere GUDP-pulje på 25 mio. kr. til fremme af grøn bioraffinering.

GUDP støtter udvikling af grøn bioraffinering, da teknologien kan bane vejen for en klima- og miljøvenlig omlægning af afgrødevalget i landbruget, fordi græs og grønne afgrøder, som bruges i til bioraffinering, kan erstatte mere klimabelastende kornafgrøder.

Samtidig bidrager grøn bioraffinering til en højere selvforsyningsgrad med dansk produceret planteprotein til svin, høns og eventuelt også til mennesker.

Find ansøgningsskemaer og vejledning her

Fristen for at indsende en ansøgning er den 4. november 2019 kl. 12.00.

Kan din projektidé få tilskud?

Du kan sende en kort beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet og få en tilbagemelding på, om projektideen er et potentielt GUDP-projekt.
Du finder en skabelon til beskrivelse af din projektidé under:

”Kan min gode idé bliver et GUDP-projekt”

Læs mere om GUDP-projekterne inden for grøn bioraffinering