Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne i høring

17-10-2019
Natur

Miljøstyrelsen sender udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne i høring.

Det er tid til at opdatere udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. Udpegningsgrundlagene rummer de arter, fugle og naturtyper, som Natura 2000-områderne skal beskytte og bruges, når man skal planlægge konkrete projekter for områderne. Udpegningsgrundlaget opdateres hvert sjette år.

Det er i alt 260 habitatområder og 112 fuglebeskyttelsesområder, som har fået tjekket og opdateret udpegningsgrundlaget.

Når arter kommer på udpegningsgrundlaget – så betyder det, at vi er forpligtede til at beskytte artens levesteder, og at man skal opnå eller sikre gunstige bevaringsstatus.

Her kan du se udpegningsgrundlag og kriterier mv.

Her kan du afgive høringssvar.