Ny vejledning til vandforsyninger og kommuner om videregående vandbehandling

02-10-2019
Vand i hverdagen

Vandforsyninger, der ønsker at rense drikkevandet for stoffer som arsen, nikkel, kalk, ammonium eller pesticider, skal have tilladelse fra kommunen. Nu er ny vejledning til vandforsyninger og kommuner om videregående vandbehandling offentliggjort.

Miljøstyrelsen har haft vejledningen i høring og offentliggør nu den endelige vejledning om videregående vandbehandling. Vejledningen indeholder eksempler på forskellige tekniske løsninger til videregående vandbehandling, som skal hjælpe vandforsyningerne med at udvælge de rigtige rensemetoder, og få alle oplysninger med i ansøgningen, når videregående vandbehandling vurderes at være den bedste løsning. Vejledningen henvender sig ligeledes til kommunerne, der skal træffe afgørelse om tilladelser til videregående vandbehandling.  

Vejledningen beskriver desuden de juridiske rammer og de forskellige hensyn, der skal indgå ved beslutning om etablering af videregående vandbehandling.

Flere af renseteknologierne kan fx bidrage til at fjerne pesticidrester som Desphenyl-Chloridazon og dimethylsulfamid (DMS), som har været meget omtalt de senere år.

Vejledningen giver også et overblik over mulige vilkår, der kan stilles for den enkelte teknologi til sikring af høj drikkevandssikkerhed, vandkvalitet, driftssikkerhed og miljøpåvirkninger.

Videregående vandbehandling adskiller sig fra simpel vandbehandling, der anvendes på de fleste vandværker i dag. Den simple vandbehandling fjerner blandt andet jern og mangan og lugt fra vandet ved iltning og filtrering og kræver ikke tilladelse.

Vejledningen om videregående vandbehandling er udarbejdet i samarbejde med medlemmer fra KL, DANVA, Danske Vandværker, Dansk Miljøteknologi og sundhedsmyndighederne.

Se Vejledningen her.