Innovationsbrug – en planteproduktion mere uafhængig af pesticider

03-10-2019

Hvad kan der gøres for at gøre planteproduktionen mere uafhængig af pesticider? Et af svarene er nøje at overveje otte såkaldte IPM-principper (integreret plantebeskyttelse) inden der tages beslutning om at køre ud med marksprøjten. Miljøstyrelsen ønsker at understøtte denne udvikling ved at etablere et eller flere innovationsbrug.

Hvad får en jordbruger ud af at være med i et innovationsbrug? Svaret er her: Det vil give jordbrugeren en unik mulighed for at få assistance fra en række IPM-eksperter til at vurdere, hvilke IPM-tiltag, der bedst kan tages i anvendelse på den konkrete ejendom, så de specifikke udfordringer på ejendommen, kan løses. Jordbrugeren skal sammen med IPM-eksperterne beslutte, hvilke IPM-tiltag, der skal gennemføres. Disse tiltag skal nøje følges gennem to vækstsæsoner, så resultaterne af tiltagene kan dokumenteres, både med hensyn til økonomi, pesticidforbrug og fx ukrudtsbestanden. 

Som vært og ejer af et innovationsbrug, kan jordbrugeren være med til at udvikle fremtidens planteproduktion baseret på en væsentligt mindre indsats af pesticider via fokus på IPM. Det kræver en ny tilgang i planteproduktionen. Resultatet bliver flere værktøjer, der kan anvendes i de øvrige kollegaer, der har planteproduktion. 

Der forventes afsat ca. 5 mio. til dette projekt. Projektet løber i tre år og kommer til at dække to hele dyrkningssæsoner.

Miljøstyrelsen har netop sendt opgaven ”Innovationsbrug – praksisnær implementering af IPM” i udbud. Opgaven omfatter både etableringen af innovationsbrugene, indsamling af data om og resultater af at integrere IPM-tiltagene i innovationsbruget, og opgaven indeholder også formidling af resultaterne.

Se udbudsmateriale her