Farlige sprays med fluorstoffer forbydes

03-10-2019

Dansk indsats i EU munder ud i forbud mod en bestemt type farlige sprays med fluorstoffer og organiske opløsningsmidler.

En bestemt type sprayprodukter, som bruges til imprægnering af f.eks. glas, gulve og fliser, vil fra 2021 være forbudte at markedsføre til privat forbrug.

Det er sprays med en kombination af bestemte fluorstoffer og organiske opløsningsmidler; en cocktail som har vist sig at kunne forårsage alvorlige lungeskader. Risikoen opstår, hvis man kommer til at indånde spray, typisk hvis de bruges indendørs – f.eks. til gulvbehandling.

Flere forgiftningstilfælde er rapporteret i Danmark og det øvrige EU. Forgiftningstilfældene ses typisk med års mellemrum som udbrud, efter at en producent har ændret på den kemiske sammensætning af sprayproduktet eller ændret påføringsmetoden (fx begyndt at anvende spraydåser).

For at afklare hvordan disse forgiftningstilfælde opstår, testede danske forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) giftigheden af en række sprayprodukter på mus. De påviste, at imprægneringsprodukter, der indeholder en bestemt type fluorforbindelser (polyfluorsilaner) i blanding med organiske opløsningsmidler, danner dråber i nanostørrelse, som kan trænge dybt ned i lungerne og give lungeskader af samme type som dem, der er set i forgiftningstilfælde hos mennesker.

Yderligere undersøgelser viste, at der er størst risiko for lungeskader, når blandingen af polyfluorsilaner og organiske opløsningsmidler anvendes i en spraydåse. Der er dog også en risiko, når blandingen anvendes i andre typer af sprayflasker, såsom pumpesprays. 

På den baggrund udarbejdede Miljøstyrelsen et forslag til på EU niveau at forbyde markedsføring af sprayprodukter indeholdende blandinger af polyfluorsilaner og organiske opløsningsmidler, som er tiltænkt forbrugere. EU Kommissionen har nu efter at forslaget har været behandlet i EU's kemikalieagentur og Medlemsstaterne udstedt et sådan forbud, som betyder at disse sprays ikke må sælges efter 1. januar 2021. Miljøstyrelsen har ikke identificeret denne type sprayprodukter på det danske marked inden for de seneste år og forbuddet forebygger dermed, at de kan bringes på markedet igen.  

Hvis du bruger imprægneringssprays, så brug dem så vidt muligt udendørs eller sørg i det mindste for god ventilation. Dette råd gælder alle typer imprægnerings sprays! Miljøstyrelsen har samlet en række gode råd om brug af imprægneringssprays.

Yderligere oplysninger:

Toke Winther, e-mail:

Elisabeth Paludan, e-mail:

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies