20 mio. euro til digitale løsninger til bæredygtig fødevareudvikling

18-10-2019
GUDP

Datoer og beløb i denne nyhed er revideret den  07. februar 2020:
Ny ansøgningsfrist 3. marts 2020. 

ERA-nettet ICT–AGRI FOOD har forhåndsannonceret et nyt udbud af midler på godt 20 mio. euro til projekter, som fremmer grøn omstilling i hele fødevaresektorens værdikæde ved hjælp af digitale løsninger. 

Fra og med den 28. november 2019 er der åbent for anøgninger i en prækvalifikationsrunde. Af de ca. 20 mio. euro, som ICT-AGRI FOOD uddeler, vil én million – dvs. knap otte millioner kroner – være øremærket danske ansøgere.

Alle projekter skal dog involvere partnere fra forskellige lande, og virksomheder er meget blandt ansøgerne.

Danske ansøgere kan højst søge tilskud på 250.000 euro pr. projekt, de er involveret i, og dermed er der midler til i alt fire projekter med dansk deltagelse.

Vil fremme digitale løsninger 

I det aktuelle udbud har forskningsinstitutioner og virksomheder mulighed for at søge tilskud til projekter, der fremmer digitale løsninger, som kan forbinde flere spillere i værdikæden og gøre fødevarernes vej fra jord til bord mere bæredygtig og transparent. Projekterne kan både anvende eksisterende og nye ICT-systemer (Internet Communication Technology Systems)

Målet med at bruge de digitale løsninger skal være at give forbrugerne grundlag for at træffe et mere bæredygtigt fødevarevalg og sikre bedre og mere gennemskueligt samarbejde mellem de forskellige spillere på markedet. Projekterne kan omfatte hele værdikæden fra primærproduktion over forarbejdning og afsætningsled til forbrugerne eller bare dele af den. 

To fokusområder

  1. Digitale løsninger, som bidrager til at øge bæredygtigheden i fødevaresektoren (Data-Driven ICT platforms and solutions to improve sustainability of Agri-Food Systems)
  2. Identifikation af barrierer for anvendelsen af ICT-løsninger i fødevaresektoren og løsningsforslag til, hvordan de kan overvindes (Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the Agri- Food Systems)

22 lande deltager i ICT AGRI FOOD

Et ERANET er et internationalt samarbejdsprogram, der støtter forsknings- og innovationsprojekter inden for udvalgte områder. Projekterne er finansieret af nationale midler, som deltagerlandene skyder ind i en fælles pulje.

Sammensætningen af deltagerlande varierer fra ERA-net til ERA-net, og nogle netværk har også partnere fra lande uden for EU. Det gælder for eksempel ICT–AGRI FOOD, der har 22 lande og tre regioner repræsenteret.  

Ansøgningsfrist og forløb

Der bliver åbnet for prækvalifikationsrunden den 18. december 2019

Ansøgningsfrist: 3. marts 2020

Hvis projektet bliver udvalgt og går videre til anden runde, er fristen for indsendelse af den endelige ansøgning den 27. maj 2020. 

Læs mere på ERA-nettets hjemmeside

The pre-annoncement in English

Yderligere information: Julia Gajo: