N-indfasningsordningen til akvakultur skal ændres

25-11-2019
Akvakultur Vandmiljø

Den nuværende N-indfasningsordning vil blive ændret, så havbrug ikke længere kan tildeles kvælstof efter ordningen.

Miljøministeren meldte den 26. august 2019 ud, at ministeren ikke ønsker flere eller større havbrug i Danmark. I forlængelse af denne beslutning vil den nuværende N-indfasningsordning blive ændret, således at havbrug ikke længere kan tildeles kvælstof efter ordningen. Konkret består ændringen i, at den resterende havbrugspulje vil blive fjernet. Ordningens øvrige elementer, herunder de resterende puljer, forventes ikke at blive ændret.

Ændringen af ordningen kan ikke foretages inden for rammerne af den nuværende hjemmelsbestemmelse i miljøbeskyttelsesloven, hvorfor den nuværende N-indfasningsbekendtgørelse vil blive ophævet i sin helhed. Det betyder i praksis, at der ikke vil blive tildelt kvælstof under ordningen i 2020 som ellers forudsat. Ministeriet vil efterfølgende arbejde på at etablere en ny og ændret ordning, som forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2021 med én samlet pulje og ansøgningsrunde i 2021.

Baggrund

N-indfasningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1327 af 26. november 2018), som trådte i kraft den 1. januar 2019, skaber mulighed for, at visse akvakulturvirksomheder kan tildeles en supplerende mængde kvælstof på i alt 423 tons, og dermed øge deres kvælstofudledning og produktion af fisk. De 423 tons kvælstof er som udgangspunkt fordelt på tre kvælstofpuljer på henholdsvis 200 tons, 180 tons og 43 tons, hvoraf 380 tons skal gå til miljø- og ressourceeffektive dambrug og 43 tons til visse havbrug. Efter 1. ansøgningsrunde i 2019 har Miljøstyrelsen meddelt tilladelse til i alt ca. 74 tons kvælstof på tværs af de 3 puljer.