Miljøstyrelsen udbyder pilotprojekt med vogterhunde til husdyrholdere

15-11-2019

Nyt pilotprojekt med vogterhunde skal hjælpe husdyrholdere mod ulveangreb på får.

Tyske vogterhunde. Foto: Lasse Jensen

Miljøstyrelsen yder nu tilskud til certificerede vogterhunde til tre husdyrsholdere. Vogterhundene skal bruges som afværgemiddel mod ulveangreb på får. Hver udvalgt husdyrholder vil få tilskud til to certificerede vogterhunde, da vogterhunde altid arbejder i par. Der ydes tilskud til anskaffelsesomkostningerne for de to vogterhunde pr. husdyrholder (dog maksimalt 30.000 kr. pr. hund). Tilskud vil blive givet på følgende vilkår:

  • Husdyrholder skal have minimum 100 moderfår, der afgræsser arealer i - eller i nærheden af - de områder, i Vestjylland og Midtjylland, hvor Miljøstyrelsen yder tilskud til ulvesikring af hegn.
  • Husdyrholderen deltager i et endagskursus i korrekt anvendelse af vogterhunde, herunder, hold, tilsyn, opdragelse mv.
  • På marker, hvor vogterhundene skal arbejde, skal husdyrholder til enhver tid sikre, at hegnet er udformet så hundene ikke kan løbe ud. Der må gerne benyttes mobile hegn. Miljøstyrelsen stiller mindstekrav til anvendte hegn (bl.a. at hegnet er minimum 90 cm højt og strømførende med en strømstyrke på ikke under 4.500 volt).
  • Der indgås en skriftlig aftale mellem husdyrholderen og Miljøstyrelsen hvori husdyrholderen bl.a. forpligter sig til at føre journal over relevante erfaringer med vogterhundene.
  • Erfaringerne afrapporteres løbende til Miljøstyrelsen til brug for en samlet erfaringsopsamling.


Ved vurderingen af de indkomne ansøgninger vil Miljøstyrelsen tillægge følgende kriterier vægt:

  • afgræssede arealer skal være i områderne i Midt- og Vestjylland, hvor Miljøstyrelsen yder tilskud til ulvesikring af hegn.
  • Samlet antal mindre husdyr.
  • Påvist ulveaktivitet og omfanget af aktiviteten.
  • Forekomsten af arealer, der k an være svære at hegne, hvor der eventuelt benyttes mobile hegn.
  • Såfremt Miljøstyrelsen modtager flere ansøgninger, end der kan imødekommes, vil der særligt blive lagt vægt på antal husdyr og om husdyrsholder tidligere har haft ulveangreb og antallet af angreb.   

Se ulveområderne her 

Ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen senest d. 29.november 2019 til Lasse Jensen Obfuscated Email