Miljøstyrelsen lancerer ny indberetningsform

29-11-2019
Genteknologi

Miljøstyrelsen har iværksat en ny indberetningsform i forbindelse med produktion med genetisk modificerede organismer. Den nye indberetningsform sikrer en mere sikker håndtering af data, større ensartethed i indsendte oplysninger, og overskuelighed over påkrævede oplysninger.

Miljøstyrelsen har iværksat ny indberetningsform i forbindelse med ansøgning om, og anmeldelse af, produktion med genetisk modificerede organismer. Dette for en mere sikker håndtering af fremsendte data, ensartethed i de indsendte oplysninger, og for at sikre påkrævede informationer oplyses med dette samme.

Ansøgning og anmeldelse via denne indberetningsform er ikke et krav, men bør lette udarbejdelsen af ansøgningen/anmeldelsen, og tydeliggøre hvilke oplysninger om produktionen der er påkrævet.

Ansøgning om produktion skal indsendes såfremt de faciliteter, der ønskes anvendt til produktion med genetisk modificerede organismer, endnu ikke er godkendt dertil, og kan foretages via dette link.

Anmeldelse af produktion skal indsendes såfremt der ønskes igangsættelse af ny produktion i faciliteter, der allerede er godkendt til produktion med genetisk modificerede organismer, og kan foretages via dette link.

I forbindelse med ansøgning om, og anmeldelse af, produktion med genetisk modificerede organismer, skal der udarbejdes en risikovurdering. En skabelon hertil er ligeledes udarbejdet i forlængelse af den nye indberetningsform og kan findes her.