Miljøstyrelsen forlænger fristen for at søge tilskud til vogterhunde

29-11-2019

Miljøstyrelsen forlænger frist for tilskud i pilotprojekt med vogterhunde til husdyrholdere. Vogterhundene skal bruges som afværgemiddel mod ulveangreb på får.

For 14 dage siden sendte Miljøstyrelsen et pilotprojekt i udbud om vogterhunde til husdyrholdere. Fristen for at søge bliver nu forlænget med en uge. For at deltage i udbuddet blev der formuleret en række vilkår, herunder at ansøgere havde mindst 100 moderdyr og anvendte hegn, som var mindst 90 cm høje.

Miljøstyrelsen har siden annonceringen modtaget henvendelser fra husdyrholdere, som gerne vil deltage i projektet, men som af forskellige årsager har svært ved at efterleve enkelte vilkår. Miljøstyrelsen har derfor besluttet at justere de vilkår, hvorpå der kan meddeles tilskud til følgende:

  • Husdyrholderen deltager i et endagskursus i korrekt anvendelse af vogterhunde, herunder, hold, tilsyn, opdragelse mv.
  • På marker, hvor vogterhundene skal arbejde, skal husdyrholderen i samarbejde med Miljøstyrelsen sikre, at hegnet er udformet, så hundene ikke kan løbe ud. Der må gerne benyttes mobile hegn.
  • Der indgås en skriftlig aftale mellem husdyrholderen og Miljøstyrelsen, hvori husdyrholderen bl.a. forpligter sig til at føre journal over relevante erfaringer med vogterhundene.
  • Erfaringerne afrapporteres løbende til Miljøstyrelsen til brug for en samlet erfaringsopsamling.

Ved vurderingen af de indkomne ansøgninger vil Miljøstyrelsen dog fortsat tillægge følgende kriterier vægt:

  • afgræssede arealer skal være i områderne i Midt- og Vestjylland, hvor Miljøstyrelsen yder tilskud til ulvesikring af hegn.
  • Samlet antal mindre husdyr.
  • Påvist ulveaktivitet og omfanget af aktiviteten.
  • Forekomsten af arealer, der kan være svære at hegne, hvor der eventuelt benyttes mobile hegn.
  • Såfremt Miljøstyrelsen modtager flere ansøgninger, end der kan imødekommes, vil der særligt blive lagt vægt på antal husdyr og om husdyrsholder tidligere har haft ulveangreb og antallet af angreb. 

Fristen for at søge om deltagelse i pilotprojektet forlænges en uge, hvorfor ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen senest d. 6. december 2019 til Lasse Jensen på mail: Obfuscated Email

Hver udvalgt husdyrholder vil få tilskud til to certificerede vogterhunde, da vogterhunde altid arbejder i par. Der ydes tilskud til anskaffelsesomkostningerne for de to vogterhunde pr. husdyrholder (dog maksimalt 30.000 kr. pr. hund).

Link til oprindeligt udbud. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/nov/miljoestyrelsen-udbyder-pilotprojekt-med-vogterhunde-til-husdyrholdere/