Lillebælt ramt af sent efterårs-iltsvind

29-11-2019
NOVANA Natur Vandmiljø

Høje vandtemperaturer og stor udvaskning af næringsstoffer er blandt de sandsynlige forklaringer på, at iltsvindet er mere udbredt end normalt på denne årstid.

Arkivfoto af iltsvind i Mariager Fjord i september 2018. Se videoen nedenfor.

Iltforholdene blev forbedret lidt i den seneste måned, men områderne med iltsvind er  større end sidste år.

Især det sydlige Lillebælt og de ydre dele af Aabenraa og Flensborg Fjord samt den vestlige del af Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav er påvirket af mere intenst iltsvind.

Det viser årets sidste iltsvindsrapport, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 24. oktober - 20. november.

Iltsvindsrapport

Kort over iltsvindet i oktober-november 2019 (til venstre) og samme periode sidste år (til højre).

Det fortsatte iltsvind skyldes formodentlig en kombination flere faktorer: meget nedbør og derfor stor tilførsel af næringsstoffer, relativ høj temperatur i bundvandet og overvejende svage vinde.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande i november var noget mindre end i oktober, men større end på samme tid sidste år, hvor iltsvindet var ophørt bort set fra i Mariager Fjord.

Læs hele iltsvindsrapporten her https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Iltsvindsrapport_oktober-november_2019.pdf