Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - november 2019

21-11-2019

I dette informationsbrev kan du blive oplyst om tid og sted for de kommende informationsmøder vedrørende vådområder og lavbundsprojekter

Du kan åbne informationsbrevet via dette link