Historisk skovbryn beskyttes mod byggeri

01-11-2019
Natur

Påtænkt byggeri ved Charlottenlund i Nordsjælland ligger for tæt på skoven, mener Miljøstyrelsen.

Charlottenlund Station med skovbrynet til venstre. Foto: Miljøstyrelsen.

Gentofte Kommune har planer om at bygge 68 boliger ved Charlottenlund Station, men Miljøstyrelsen kan ikke imødekomme kommunens ansøgning om at reducere den skovbyggelinje, som beskytter området mod nyt byggeri.  

Det fremgår af en såkaldt sindetskrivelse, som Miljøstyrelsen har sendt til Gentofte Kommune.

Miljøstyrelsens afgørelse begrundes med, at det planlagte byggeri ville ligge kun ni meter fra Charlottenlund Skov, på det nærmeste sted. Byggeriet er dermed langt inden for den skovbyggelinje, som friholder området foran skoven for byggeri.

Skovbyggelinjerne sikrer, at skovene er synlige i landskabet og ikke skjules af huse og andre store anlæg. Skovbyggelinjerne, der er fastlagt i naturbeskyttelsesloven, beskytter også skovbrynene, som ofte indeholder mange levesteder for planter og dyr.

""Skovens historie går tilbage til 1600-tallet, og den rummer blandt andet en over hundrede år gammel forstbotanisk have med sjældne buske og træer. Her en hængebøg i skovbrynet. Foto: Miljøstyrelsen.

Charlottenlund Skov har stor værdi som landskabselement. Skovbrynet beskrives som ”usædvanligt smukt” på grund af træernes høje alder og den store variation af arter.

Hvis byggeriet blev gennemført, ville det medføre, at kun det øverste af skovbrynet kunne ses.

Skovbyggelinje ændres for allerede bebyggede arealer

Kommunen har også søgt om, at skovbyggelinjen reduceres for en strækning langs jernbanen, som allerede er fuldt bebygget. Miljøstyrelsen har godkendt denne del af ansøgningen. Kommunen opnår herved en administrativ lettelse for det betydelige antal ejendomme langs jernbanen.

 

Fakta: Sådan virker skovbyggelinjer

Naturbeskyttelseslovens paragraf 17 indeholder et forbud mod placering af bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 meter fra skove, der afkaster en byggelinje.

Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens værdi som landskabselement, og at bevare skovbrynet som levesteder for planter og dyr. 

Miljøstyrelsen, daværende Skov- og Naturstyrelsen, har i 2003 foretaget en generel reduktion af skovbyggelinjerne i hele Gentofte Kommune efter ansøgning fra kommunen. Skovbyggelinjen er reduceret for bebyggede områder og med udgangspunkt i kommunens eksisterende bebyggelse.