Ny vejledning om rotter i høring

22-03-2019
Vand i hverdagen

Vejledningen er rottebekæmpelsens nye 'hvem, hvad, hvor'.

Foto: Colourbox.

I den nye vejledning fra Miljøstyrelsen, som foreløbig kun er i høring, kan borgere, kommuner og autoriserede rottebekæmpere læse om alle de værktøjer, man råder over, når rotterne giver problemer.

Vejledningen er i offentlig høring til 3. maj 2019.

Læs rottevejledningen på høringsportalen

Baggrunden for vejledningen er, at Miljøstyrelsen i 2017 fremlagde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Den indeholdt en række initiativer til en styrket forebyggende indsats og en mere effektiv rottebekæmpelse.

Læs mere om rottebekæmpelse

Som noget nyt fik kommunerne blandt andet mulighed for at lade landmænd og andre med rotteproblemer selv stå for rottebekæmpelsen på egen erhvervsejendom -også med visse giftstoffer, men kun hvis de først tager et kursus. Tidligere var det kun fuldt autoriserede rottebekæmpere, der måtte udføre rottebekæmpelse med gift.