Miljøstyrelsen og ALS Danmark A/S indgår forligsaftale

28-03-2019
NOVANA Vandmiljø

Efter forhandlinger har Miljøstyrelsen og ALS Danmark A/S indgået forlig. Parterne er enige om, at ALS Danmark A/S betaler 4.660.000 kr. til Miljøstyrelsen til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem parterne i sagen.

ALS Danmark A/S har erkendt metodefejl i analyser af total kvælstof og en utilstrækkelig metode til at analysere niveauet af total phosphor.

Sagen drejer sig om analyser af prøver, som ALS Danmark A/S har foretaget for Miljøstyrelsen i perioden 1. januar 2016 – 27. marts 2017 vedrørende miljømålinger for total kvælstof i ferskvand samt for total phosphor i fersk og marint vand i perioden 1. januar 2016 – 30. april 2017.

Miljøstyrelsen har fortsat samarbejdet med ALS Danmark A/S og har tillid til samarbejdet med ALS Danmark A/S, som konstruktivt har bidraget til genopretning af de pågældende data.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies