Mere end 11.000 pesticidsprøjter har de seneste år bestået synstest – hvordan er det gået?

25-03-2019
Pesticider

Den første af jordbrugserhvervets mange pesticidsprøjter blev synet i februar 2014. Det er nu 5 år siden, og i de kommende år skal alle de 11.000 synede sprøjter synes for anden gang.

Kravet om syn af sprøjter skal bidrage til at pesticider bruges optimalt og korrekt, at pesticidforbruget minimeres og at der ikke sker spild og uheld i forbindelsen med anvendelsen af pesticider.

Landmænd, gartnere, golfbaner og andre sprøjteejere er selv ansvarlige for at få indleveret deres sprøjter til syn hos en af de mange synsvirksomheder rundt i landet.

”Det har vist sig, at langt hovedparten af alle sprøjter skal repareres før de kan synes. Der er slanger, filtre, manometre der skal skiftes, bomme der skal rettes op, osv. Det viser, at der var god grund til at indføre kravet om syn af sprøjter.”, Fortæller Anita Fjelsted, Specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

Der er ca. 200 synsinspektører beskæftiget med syn af sprøjter i de ca. 120 godkendte synsvirksomheder, som hovedsagelig er landbrugsmaskinforhandlere. De foretager reparationer på sprøjterne og efterfølgende syn af sprøjterne.

”Det er vores oplevelse, at alle synsinspektører udviser en meget stor interesse og ansvar i forhold til synsordningen”, fortæller Anita Fjelsted

I 2019 starter en ny synsperiode

På baggrund af en ny ISO standard for syn af sprøjter har Miljøstyrelsen foretaget justeringer i hvordan en sprøjte skal synes, og der er på den baggrund trådt en ny synsvejledning i kraft. Derfor har alle synsinspektørerne været på et opdateringskursus, så de nu er klar til at følge den nye vejledning og syne de mange tusinde af landbrugets sprøjter, der skal synes for anden gang i løbet af de kommende år.

Er alle fungerende sprøjter blevet synet i løbet af første synsrunde?

Ved Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg hos jordbrugerne er det konstateret, at der fortsat findes sprøjter, som ikke er synet, men som alligevel bliver brugt til sprøjtearbejde. Det er ulovligt. Der er i 2017 og 2018 samlet set registreret omkring 55 overtrædelser i forbindelse med Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg på omkring 1200 bedrifter.

”En overtrædelsesprocent på 5% er mere end vi havde forventet. Der har igennem årene været meget omtale i landbrugspressen om kravet til syn af sprøjter, så vi havde ikke forventet, at så mange landmænd enten har overset kravet eller helt bevidst har valgt at sprøjte med en usynet sprøjte”, fortæller Bo Bjerre Nielsen, fra Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen, som håndhæver overtrædelserne.

”En række af overtrædelserne er meldt til politiet med en bødeindstilling af en sådan størrelse, at sprøjteejeren vil opleve, at det ikke har kunnet betale sig, at undlade at få sprøjten synet inden fristen”, fortæller Bo Bjerre Nielsen, som understreger, at det er domstolene, der pålægger bødestraf.

Det er vigtigt at alle synsvirksomheder rundt i landet syner ensartet

De to tilsynsmedarbejdere Hans Henrik Pedersen og Bo Grubov fra tilsynsvirksomheden SKL kører på landevejene i hele landet. De udfører tilsyn med alle synsvirksomhederne på vegne af Miljøstyrelsen. De tjekker nøjagtigheden af testudstyret og giver råd og vejledning til synsvirksomhederne. Deres opgave er bl.a. at sikre, at alle synsinspektører lige fra Bornholm til Thy syner sprøjter ensartet.

”Vi har en rigtig god dialog med synsinspektørerne og har oplevet en rigtig flot udvikling de sidste par år. Der er efterhånden meget mere ensartet niveau af reparationer og ensartet gennemførte syn af sprøjterne i hele landet”, siger Bo Grubov.

Hans Henrik Pedersen tilføjer: ”En tilsvarende ordning med tilsynsbesøg ved synsvirksomhederne ikke er indført i alle EU lande. Det er som sådan ikke et krav, men fravær af sådan en ordning medfører en større risiko for, at testudstyret ikke er i orden, og at synene gennemføres forskelligt af de enkelte synsvirksomheder”.

Andet syn forventes at medføre færre reparationer

Miljøstyrelsen forventer, at den første synsrunde har haft den effekt, at landmændene nu er mere opmærksomme på løbende at vedligeholde deres sprøjter. Hvis landmændene hvert år gennemgår sprøjterne grundigt og foretager reparationer, opnår de større sikkerhed for en ensartet udbringning af pesticider. Det medfører også, at de kan spare omkostninger til reparationer ved næste syn.

Faktaboks:

  • Der er gennemført ca. 11.200 syn af sprøjter i perioden 2014-2018
  • Alle sprøjter skal synes for anden gang i løbet af 2019-2023.
  • 5% af sprøjter i brug er usynede og dermed ulovlige at bruge
  • Der er i dag ca. 120 godkendte synsvirksomheder fordelt rundt i hele landet       
  • Der er ca. 200 uddannede aktive synsinspektører ansat i synsvirksomhederne
  • Miljøstyrelsens har indgået kontrakt med en tilsynsvirksomhed (SKL), der fører tilsyn med alle 120 sysvirksomheder og synsinspektører, for at sikre korrekt og ensartet syn af sprøjter. Alle synsvirksomheder får tilsynsbesøg mindst hvert andet år.

Læs den nye vejledning i syn af sprøjter via linket HER

 

Læs mere om synsordningen.

Har du spørgsmål om syn af sprøjter kan de rettes til:

Specialkonsulent Anita Fjelsted, Pesticider & Biocider, Miljøstyrelsen

Telefon: 41 27 20 94 og e-mail: