Nabotjek om implementering af integreret plantebeskyttelse - IPM

13-03-2019
Pesticider

Fra januar 2014 skulle alle, der bruger professionelle pesticider i EU, følge de otte IPM principper. IPM principperne foreskriver hvordan skadevoldende insekter, ukrudt og plantesygdomme forebygges, overvåges og bekæmpes på den mest bæredygtige måde med så lavt pesticidforbrug som muligt.

I regi af Pesticidstrategi 2017-2021 nedsatte Miljøstyrelsen ultimo 2017 en IPM taskforce, som i løbet af få måneder skulle komme med forslag til den videre implementering af IPM i Danmark. Som baggrund for arbejdet i IPM taskforcen, bad Miljøstyrelsen Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og Seges undersøge hvordan 7 sammenlignelige EU lande har valgt at implementere IPM principperne, nemlig i Sverige, Tyskland, England, Irland, Holland, Frankrig og Polen.

Rapporten med titlen ”Nabotjek om implementering af IPM” offentliggøres nu i forbindelse med, at Miljø- og Fødevareministeren har offentliggjort Resistenshandlingsplan 2019-2022.

Det fremgår af undersøgelsen, at IPM i de valgte lande er implementeret via en lang række forskellige tiltag, herunder fx demonstrationsjordbrug, afgrødespecifikke IPM dyrkningsvejledninger, forskningsaktiviteter, rådgivning og uddannelse.

Handlingsplan mod pesticidresistens

Med den nye Resistenshandlingsplan, som indeholder en lang række nye indsatser mod pesticidresistens og IPM indsatser, vil Miljøstyrelsen i løbet af de næste 4 år arbejde med en række tiltag med bl.a. fokus på sundt sædskifte, øget brug af sorter, der er resistente over for sygdomme, mere fokus på brug af digitale værktøjer, forskning, rådgivning og information.

Læs rapporten med nabotjekket her:

Læs Miljø- og Fødevareministerens pressemeddelelse om Resistenshandlingsplan 2019-2022. 

Læs Resistenshandlingsplanen her: