Ingen auktion over råstofindvindingsområder på havet i april 2019

25-03-2019
Råstoffer

Miljøstyrelsen annoncerede i januar 2019 efter anmodninger om afholdelse af auktion i april 2019 over områder til råstofindvinding på havet. Miljøstyrelsen modtog ingen anmeldelser. Der afholdes derfor ingen auktion i april 2019.

Tidsplan for næste auktion forventes annonceret i august 2019.

Læs mere om auktion over råstofindvindingsområder på havet på styrelsens hjemmeside HER