Dyk ned i Miljøstyrelsens vandplanlægnings-projekter

26-03-2019

Miljøstyrelsens mange projekter på vandplanområdet bliver fra i dag samlet et sted. Formålet er blandt andet, at borgere, politikere og andre interesserede kan følge med i arbejdet.

Muslinger som vandfilter, udplantning af ålegræs og minivådområder som naturlige renseanlæg.

I dag lancerer Miljøstyrelsen en ny overskuelig projekt-portal, som samler beskrivelser af styrelsens mange projekter relateret til vandplanlægningen.

-  Den viden, vi indsamler i projekterne, danner grundlag for det arbejde, vi laver for at sikre et godt vandmiljø. Og nu kan alle følge med i, hvordan den viden bliver skabt, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Jane Hansen.

Færre fagudtryk

For at sikre en overskuelig og indbydende indgang til de mange projekter er projekt-portalen inddelt i en række kategorier: Vandløbsprojekter, Søprojekter, Kystvandsprojekter, Grundvandsprojekter og Projekter om udledning af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer (MFS).

Beskrivelserne af de enkelte projekter er samtidig skrevet i et let forståeligt sprog, så man ikke behøver være ekspert for at forstå indholdet.

- Vandplanområdet er komplekst og fyldt med fagudtryk. I beskrivelserne af projekterne har vi luget ud i de værste fagudtryk, så ikke-fagpersoner kan læse med, fortæller Jane Hansen.

Projekter spænder vidt

På portalen kan man blandt andet læse om et projekt, hvor forskere vil undersøge, om muslinger kan bruges til at fjerne kvælstof i kystvande.

I et andet projekt forsøger forskere at finde frem til den bedste model for, hvordan man etablerer et minivådområde med filtermatrice, der skal mindske udvaskningen af næringsstoffer. Og i et tredje projekt undersøger forskere, om man i stor skala kan genudplante ålegræs på havbunden.

Det er Miljøstyrelsen, der igangsætter og finansierer langt de fleste af projekterne, men selve gennemførslen foregår i tæt samarbejde med en lang række forskningsinstitutioner og konsulenter.

Læs mere om projekterne på vandplanområdet

For yderligere oplysninger kontakt:

Jakob Bang Schmidt, pressemedarbejder i Miljøstyrelsen: , 20 59 39 60

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies