To informationsmøder om uddeling af GUDP-midler til grøn fødevareudvikling

15-05-2019

På to møder i juni fortæller GUDP om, hvordan man kan få del i ca. 95 mio. kr. til grønne udviklingsprojekter inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri.

Gode, grønne ideer er velkomne, når GUDP inviterer til informationsmøder om mulighederne for at søge til tilskud til projekter, der fremmer udvikling i fødevareerhvervene, som på én gang er grøn og økonomisk bæredygtig.

Den nye ansøgningsrunde åbner i juni med ca. 95 millioner i puljen. Ansøgningsfristen er den 5. september 2019 kl. 12:00.

I 2018 gav GUDP bl.a. tilskud til udvikling af en solcelledrevet robot, der selv kan luge i rækkeafgrøder uden brug af pesticider, et cirkulært projekt, hvor fårekyllinger lever af madaffald og selv bliver brugt som proteintilskud i mad, en app, der kan hjælpe landmænd til at forbedre dyrevel-færden i svinestaldene og mange andre innovative projekter.

Projektdeltagerne kommer fra virksomheder i alle størrelser og fra forsknings- og vidensinstitutioner, som vil samarbejde med fødevarebranchen om grøn innovation.

Hør mere på et informationsmøde

En god start på en god ansøgning er at deltage i et af GUDP’s informationsmøder. Møderne hol-des i København den 12. juni 2019 og i Aarhus den 13. juni 2019. På møderne kan du høre mere om:

  • Hvordan du laver den bedst mulige ansøgning
  • Hvordan bruger du en forretningsplan, som dynamisk arbejdsredskab for dit projekt
  • Hvilke erfaringer har deltagere i andre GUDP-projekter gjort med at omsætte gode ideer til bæredygtige forretningskoncepter

På informationsmøderne er der mulighed for at få sparring med GUDP-sekretariatet om projekt-idéer og for at netværke med andre potentielle ansøgerel og for sparring med Kathrine Vejgaard Stage, Agro Business Park. 

Tilmeld dig her og se programmet:

København 12. juni 2019: Hotel Scandic, Vester Søgade 6, København 
Aarhus 13. juni 2019: Agro Food Park 13, Skejby


Har din idé GUDP-potentiale?

Hvis du har brug for sparring om, hvorvidt din projektidé passer til GUDP, kan du sende en kort beskrivelse af projektet til GUDP-sekretariatet, som så vil give dig en tilbagemelding.
Hent en skabelon for projektbeskrivelsen under ”Kan min gode idé blive et GUDP-projekt”.

Du kan hele året sende projektbeskrivelser til GUDP og få tilbagemelding fra sekretariatet. Hvis du ønsker tilbagemelding på informationsmødet, skal du sende den udfyldte skabelon senest en uge inden mødet og skrive i mailen, hvilket mødet du deltager i.

Oplev Agro Food Park

GUDP´s informationsmøde i Aarhus bliver holdt på Agro Food Park i Skejby. Agro Food Park er et innovationscenter, hvor ca. 75 fødevarevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samar-bejde om produktudvikling og innovation til landbrugs- og fødevaresektoren. Der arbejder i dag 1.000 mennesker centeret, og der er store planer for udvikling og vækst i de kommende år.
I forbindelse med GUDP-mødet bliver der mulighed for at deltage i en rundvisning og for at høre mere om Agro Food Parks fremtidsvision.

Læs mere om Agro Food Park her