Stikprøvekontrol: Byggemarkederne har fjernet de ulovlige algemidler fra hylderne

20-05-2019

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions kontrol i 2018 viser, at de danske byggemarkeder generelt har fjernet de ikke-godkendte algeprodukter fra hylderne.

Hvis din træterasse skal skrubbes fri for alger, så husk at bruge et godkendt middel

Foråret er for alvor kommet, og mange danskere er i gang med at gøre klar til en ny sæson i haven. Havemøbler og terrasser og stakitter skrubbes for at fjerne de grønne belægninger af alger, der er kommet i løbet af vinteren. Måske bruges der et algemiddel for at lette arbejdet. Imidlertid må kun godkendte algemidler sælges og anvendes. Godkendelsen er bl.a. vigtig, fordi den vurderer, om midlet kan være til fare for din sundhed og miljøet, og hvordan man skal bruge det på en sikker måde. Hvis det vurderes, at der er uacceptable risici for sundhed eller miljø, bliver midlet ikke godkendt, og må derfor ikke sælges.

Derfor gennemførte Kemikalieinspektionen i 2018 fysisk tilsyn hos 33 forhandlere fordelt på 12 forskellige virksomheder/kæder, med henblik på kontrol af ulovlig markedsføring af algemidler. Kemikalieinspektionen konstaterede ingen ulovlig markedsføring af lovlige desinfektions- og rengøringsmidler med anprisning af, at midlerne kan bekæmpe alger, hverken i form af skilte med brugsanvisninger eller produktanprisninger.

Ved tilsynet hos otte af de 33 forhandlerne blev det konstateret, at der blev markedsført ulovlige produkter til bekæmpelse af alger. De ulovlige midler blev straks fjernet af byggemarkedet.

Som indledning til tilsynskampagnen, udsendte Kemikalieinspektionen informationsmateriale i februar 2018 til brancheforeningen Danske Byggemarkeder plus nogle af byggemarkedskæder om reglerne for, hvilke algemidler der er lovlige at sælge. Brancheforeningen gik straks i dialog med Kemikalieinspektionen for at identificere og fjerne de produkter fra varesortimentet, som var ulovlige.

Fakta om algemidler:  Algemidler (og andre bekæmpelsesmidler) skal godkendes af Miljøstyrelsen for at måtte sælges og anvendes i Danmark. Miljøstyrelsen godkender kun produkter, hvor der er vist sikker anvendelse for miljø og sundhed. Du kan kende de godkendte produkter på, at de har et registreringsnummer på etiketten. Produkter uden sådan et nummer er ikke godkendt og altså ikke lovlige hverken at sælge eller anvende.

Fakta om alger: Den grønne belægning, der kommer på havemøbler, terrasser, hustage og -gavle består af ”luftalger”. Hver alge består af kun en enkelt celle. Algerne har ikke rødder og trænger ikke ned i underlaget. Algerne får vand og næring fra luften. De trives bedst, hvor der er fugtigt, og derfor er problemet med de grønne belægninger størst i skyggen, fx på nordsiden af huset og efter lune og fugtige vintre. 

Fakta om Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion: Kemikalieinspektionen fører tilsyn med, at reglerne for import, salg og anvendelse af kemikalier bliver overholdt.

Tips om alger på fliser og terrasser