Nye bekendtgørelser træder i kraft efter fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre

03-05-2019

Drikkevandsbekendtgørelsen er nu blevet ændret, så chlorothalonil-amidsulfonsyre er på listen over stoffer, som drikkevandet skal kontrolleres for.

Miljøstyrelsen informerede 23. april 2019 alle landets kommuner om, at drikkevandet fremover og hurtigst muligt skal testes for nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Kommunerne er blevet opfordret til, at drikkevandet hurtigst muligt bliver analyseret for stoffet.

Nu er drikkevandsbekendtgørelsen blevet ændret, således at chlorothalonil-amidsulfonsyre optages på listen over stoffer, som drikkevandet skal kontrolleres for. Kravet om kontrol gælder som sædvanligt både i forhold til drikkevandskvalitet og indvindingsboringer. 

Første kontrol skal være foretaget senest den 1. november 2019. For at sikre korrekte analyser for stoffet, er der samtidig indsat analysekvalitetskrav for chlorathalonil-amidsulfonsyre i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

De nye regler træder i kraft den 10. maj 2019 og kan findes her: Drikkevandsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

For yderligere oplysninger henvises til nyhed om information af kommuner om kontrol af drikkevand