Ny rottebekæmpelsens 'hvem, hvad, hvor'

28-05-2019
Vand i hverdagen

Den nye vejledning kommer hele vejen rundt om regler, myndigheder og bekæmpelsesmidler på rotteområdet.

I den nye vejledning kan borgere, kommuner og autoriserede rottebekæmpere læse, hvad man gør, når rotterne giver problemer.

Læs rottevejledningen fra Miljøstyrelsen.

Af vejledningen fremgår det blandt andet, at landmænd og andre med rotteproblemer fremover selv kan stå for rottebekæmpelsen på egen erhvervsejendom -også med visse giftstoffer – når de har taget et kursus.

Nyt er det også, at kommunerne fremover også skal installere rottespærrer på skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, og ikke kun på de kommunalt ejede institutioner.

Og endelig skal nævnes, at kommunernes indsats bliver effektiviseret ved at antallet af opsøgende tilsyn er blevet reduceret, men samtidig er fokus på risikoejendomme øget.

Baggrunden for vejledningen er ændringer af Bekendtgørelsen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som trådte i kraft i 2018 og senest i 2019.

Læs mere om rotter og rottebekæmpelse.