eREACHNano – gratis værktøj til at registrere nanomaterialer

22-05-2019
Kemikalier

e-REACHNano er et nyt webværktøj udviklet til at hjælpe små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har ekspertise inden for regulering af nanomaterialer.

En arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, N-Nano, og DHI har lanceret et nyt værktøj med information om nanomaterialer til brug i forbindelse med REACH-registreringer. Værktøjet er på engelsk og er udviklet som en hjælp til små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har ekspertise inden for regulering af nanomaterialer.

Kravene til de data, der er nødvendige for at kunne registrere nanoformer i henhold til REACH-vejledningen om nano, forklares i en række små videoer og omfatter blandt andet:

  • Definition af nanomaterialer
  • Typer af nanomaterialer
  • Overblik over bilag i den eksisterende REACH-vejledning, der specifikt vedrører nanomaterialer
  • Kemisk og fysisk karakterisering af nanomaterialer
  • Test af nanomaterialer
  • Eksponerings- og risikovurdering af nanomaterialer

I december 2018 vedtog Europa-Kommissionen en revidering af informationskravene i REACH. Ændringerne præciserer hvilke informationer virksomheder, der markedsfører stoffer i nanoform, skal oplyse i deres registreringsdossier. De nye ændringer vil være gældende fra den 1. januar 2020.

De nye krav, der træder i kraft i januar 2020, er ikke med i den nuværende version af eREACHNano, men bliver inkluderet i en opdateret version af værktøjet senere i år.

Hvem står bag eREACHNano

eREACHNano-projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for kemi, miljø og sundhed samt DHI. Nordisk Ministerråd er det officielle organ for mellemstatsligt samarbejde i Norden.
Læs mere om eREACHNano-projektet