Stop for ansøgninger til forhøjet skrotpræmie for gamle dieselbiler pr. 1. juli

07-06-2019
Affald

Den særlige ordning for forhøjet skrotningspræmie til ældre dieselbiler lukker for modtagelse af ansøgninger fra 1. juli.

Tusindvis af danskere har siden februar benyttet Miljøstyrelsens skrotningsordning for gamle dieselbiler. Ordningen gælder dieselbiler, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

Ordningen betyder, at skrotpræmien for gamle dieselbiler er midlertidigt forhøjet fra 2.200 til 5.000 kr. ud fra først-til-mølle princippet. De på Finansloven afsatte midler i 2019 er næsten opbrugt og for at sikre en korrekt afvikling af de resterende midler i ordningen, lukker Miljøstyrelsen for modtagelse af ansøgninger fra 1. juli 2019.

Det betyder, at alle ansøgninger, der modtages efter 30. juni 2019, vil blive sendt retur.

Ophuggeren udleverer attest

Har du en dieselbil, som opfylder kravene, og som du ønsker at skrotte, skal du aflevere den hos en godkendt ophugger.

Hos ophuggeren udfyldes en diesel-attest sammen med den normale skrotningsattest, og begge attester sendes derefter samlet til Miljøordning for biler.

For yderligere oplysninger:

Anne Elizabeth Kamstrup, Kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf.: 9359 6952, e-mail: Obfuscated Email